Regulamin Kart Stałego Klienta Sieci MY SHOP

1. Jak otrzymać kartę?

Aby otrzymać kartę stałego klienta MyShop należy:

*dokonać jednorazowego zakupu w sklepie sieci MyShop na kwotę co najmniej 150zł (kwoty tej nie nabijamy na kartę)

*Poprawnie wypełnić ankietę zgłoszeniową dostępną w sklepie(forma papierowa)

*Wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu powiadamiania przez MASTERSPORT, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

2. Sposób korzystania z karty

W celu zarejestrowania transakcji i należnego rabatu na karcie stałego klienta uczestnik musi przekazać Kasjerowi kartę przed dokonaniem płatności. Ilość punktów na karcie jest aktualizowana w systemie automatycznie po dokonaniu zakupów.

3. Punkty na karcie.

Punkty są gromadzone przy każdych kolejnych zakupach w sieci sklepów MyShop. Punkty nabijane są w stosunku 1:1 czyli 1zł =1pkt

4. Skorzystanie z rabatu wartościowego

W celu chęci skorzystania z rabatu wartościowego zgromadzonego na karcie stałego klienta należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy przed dokonaniem transakcji zakupu. Wartość rabatu dla pojedynczej transakcji wynosi 5% lub 10% w zależności od zgromadzonych punktów na karcie stałego klienta MyShop.

Aby skorzystać z 5% rabatu należy posiadać minimum 150pkt

Aby skorzystać z 10% rabatu należy posiadać minimum 400pkt

5. Uwagi

Po skorzystaniu z rabatu 5% lub 10% punkty zostają automatycznie zerowane niezależnie od ich ilości. Punkty za towar rabatowany nie są naliczane na kartę stałego klienta sieci sklepów MyShop.